ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави още 80 000 литра вода на община Свищов

С решение на Министерски съвет от 26. 07.2023 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще подпомогне община Свищов с 80 000 литра бутилирана вода.

Решението за освобождаване на резервите е взето, след отправено искане на кмета на община Свищов до председателя на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ от 24.07.2023 г.

Заради, възникнала авария с водопровод и проблем с водоподаването е обявено безсрочно бедствено положение в селата Червена, Горна студена и Александрово.

Ситуацията в четири села в община Свищов е критична и в екстремните горещини около 3000 души се нуждаят от питейна вода.

На 19.07.2023 г., след решение на Министерския съвет ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ предостави 20 000 литра бутилирана вода за жителите на село Овча могила, община Свищов.