ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ получи благодарствен адрес от кмета на община Велико Търново за помощта и социалната си ангажираност

„Приемете искрени благодарности от мое име и от името на социалните услуги за направеното от ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ безвъзмездно дарение на медицински предпазни средства и консервирани хранителни продукти за нуждите на 13 социални услуги за резидентна грижа за стари хора и пълнолетни лица с умствена изостаналост, функциониращи на територията на община Велико Търново.

Проявената от Вас социална ангажираност в подкрепа на екипите и потребителите на социални услуги е високо оценен от нас жест на внимание и съпричастност, за което ви изказвам своята признателност.

Благодаря Ви, че сте наш партньор и дарител и се надяваме и за в бъдеще да разчитаме на всеотдайността и подкрепата Ви.

Обръщам се към Вас с пожелания за здраве, благополучие и реализиране на нови и успешни начинания!“, се посочва в благодарствения адрес.

ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ предостави безвъзмездно освободени държавни резерви и военновременни запаси за социални домове в Община Велико Търново. Помощта включва 21569 броя лични предпазни средства, сред които маски, калцуни, защитни очила и шлемове и над 8838 кг консервирани хранителни продукти. Материалите бяха раздадени за нуждите на социалните домове в областта.