Близо 200 000 литра вода от Държавния резерв за община Омуртаг

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременно запаси“ ще подпомогне община Омуртаг с 199 620 литра питейна вода. Помощта идва след решение на Министерския съвет от 16.08.2023 г.

От 04.08.2023 е обявено бедствено положение на част от територията на община Омуртаг, заради намален дебит на водоизточниците за питейно-битови нужди, довело до продължително нарушаване на водоснабдяването.

Около 9000 души от град Омуртаг и село Великденче са на воден режим и имат достъп до вода през три дни.

Исканите количества от кмета на общината ще бъдат разпределени в 124 740 литра разфасовки по 1,5 литра и в 74 880 литра в разфасовки по 10 литра.

От началото на летния сезон Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е предоставила 729 068 литра питейна вода на общините Белово, Борован, Димово, Етрополе, Монтана и Свищов.