"Зърнобазата ни е изцяло автоматизирана и компютъризирана" - Румен Пенков, директор на ТД ДР Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ направи основен ремонт на една от най-големите зърнобази в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – Плевен.Дейността в нея вече е напълно автоматизирана и компютъризирана, а техниката е изцяло подменена.

В ТД ДР - Плевен се съхраняват голяма част от държавните резерви, необходими за преодоляване на последствията от обявено бедствено положение. През летните месеци администрацията на териториалното звено успя да раздаде стотици хиляди литра вода на бедстващи граждани.

Как се съхранява зърното на Държавния резерв в Плевен, колко бързо се реагира при бедствено положение и каква е цялостната органоизация на работа разказва директорът на ТД – ДР Плевен Румен Пенков.

1.Разкажете накратко за Вас и опита Ви в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“?

По образование съм филолог и финансист. Имам над двадесет годишен опит като ръководител в държавна и общинска администрация, като през последните осем години съм част от Териториална дирекция “Държавен резерв”- Плевен. Първоначалният ми трудов стаж е бил като преподавател и оттогава целият ми професионален опит е бил изцяло свързан с работа с хора. В това, което правя, се стремя към две основни неща: да има екипност и съпричастност на колегите помежду им и винаги да търся добрия резултат, чрез постоянно усъвършенстване и интеграция на нови методи с цел постигането му.

Работата в ТД ДР - Плевен ми носи удовлетворение, защото съм сред отлични професионалисти. За мен е важно, че всички ние с дейността си можем да бъдем полезни на големи общности в най-тежките им моменти. Когато хората се нуждаят от помощ в такива ситуации, те имат и необходимостта да усетят, че не са сами и има на кого да разчитат. Нашата работа е изцяло посветена на това.

2. Разкажете за спецификите в дейността на Териториална дирекция „Държавен резерв“ -  Плевен?

Териториалната дирекция в гр. Плевен е част от специализираната администрация на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. Дейността ѝ, съгласно Устройствения правилник на Агенцията, се изразява основно в организиране и контролиране на създаването, съхраняването, обновяването, ползването, отчитането и опазването на стоки и материали, заделени като държавни резерви и военновременни запаси по Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ), както и на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, създадени по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) в административните области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин и част от Велико Търново. По-просто казано, нашата работа е да осъществяваме контрол, така че съхраняваните материали да са налични и със съответното качество, за да може при необходимост същите да се предоставят на нуждаещите се от тях. Съхранението на материалите, заделени по ЗДРВВЗ, се осъществява в бази на Агенцията, които са стопанисвани от дирекцията, и в складове на дружества - външни съхранители.

3. Вие стопанисвате една от големите зърнобази на ДА ДРВВЗ. Бихте ли обяснили повече за процедурите по съхранение на зърното?

На ТД ДР - гр. Плевен е предоставена за стопанисване зърнобазата в с. Морава, общ. Свищов.  Важно е да се каже, че наскоро със средства от държавния бюджет Агенцията направи основен ремонт на базата и дейността в нея вече е напълно автоматизирана и компютъризирана. Съхранението на зърнени култури в нея се осъществява в плоски складове, поради което цялата инфраструктура е изградена за  работа с такъв тип складове. Складовете са разделени на четири групи, като всяка от тях се обслужва от по една пречиствателна кула. Изградени са две разтоварища, както и две точки за товарене на превозни средства при предаване на зърно. Изградена е лаборатория с електронен кантар, където да се извършва качествения анализ при приемане на зърното и по време на неговото съхранение.

4. Прилагате ли специфични техники при приема на зърното в базата и самото съхранение?

Както вече споменах, съхранението на зърнените култури в базата се осъществява в плоски складове, поради което технологиите на приемане, съхранение и предаване на зърно не се отличават от тези, които се прилагат във всички подобни зърнобази в цялата страна.  Но техниката, която се използва в последните години за това, е изцяло подменена. Има изградени системи за охлаждане на зърното в складовете през летните месеци със студен въздух, за да може то да поддържа ниски температури и през лятото, което да го предпазва от развитието на вредители, тъй като те се развиват при температура над 15℃. Освен това е изградена автоматична система за термоконтрол, която следи параметрите на зърното и въздуха в склада и при необходимост включва стенните вентилатори.Лабораторията разполага с автоматичен пробовземач, както и уред за извършване на бърз качествен анализ, което спомага за по-скоростно обслужване на превозните средства при приемане или предаване на зърно.

5. В ТД ДР - Плевен се съхраняват голяма част от държавните резерви, необходими за преодоляване на последствията от обявено бедствено положение на дадена област. През настоящия летен сезон вие успяхте да раздадете стотици хиляди литра вода на бедстващи. Каква е организацията ви на работа и прилагате ли специален подход, за да може да реагирате бързо при кризи?

Организацията, която се извършва в териториалната дирекция при предоставяне на вода или други материали при обявяване на бедствено положение в дадено населено място, е част от дейността на Агенцията. При обявяване на бедствено положение в някоя област в Централно управление на Агенцията постъпват искания за отпускане на определени стоки. В зависимост от вида и количеството им, колегите вземат решения от коя складова база и какво количество може да се предостави, на база на което Председателят на агенцията издава съответните заповеди. Ако тези заповеди касаят и материали, съхранявани в складови бази към нашата дирекция, ние сме длъжни по най-бързия начин да ги подготвим и предадем там, където са необходими.

6. Какъв е бил най-краткият срок, в който сте реагирали и исканите количества са били доставени до съответната община?

При обявяване на бедствено положение в някоя община и последваща заповед за безвъзмездно предоставяне на вода или други материали от складовите бази към нашата дирекция ние осъществяваме връзка с кметовете на конкретните населени места или други представители на местната администрация, за да уточним графиците за доставянето им на място. Знаем, че хората в тези райони се нуждаят от тези стоки и затова се стремим да ги доставим още на следващия ден след издаването на съответната заповед, дори това да се окаже неработен ден. Всъщност, в повечето от случаите става точно така.

7. Коя е била най-тежката кризисна ситуация, на която сте реагирали досега?

Не мога да кажа коя от всички кризисни ситуации е най-тежка – обикновено го разбираме, когато отидем на място. За хората, които живеят в районите, сполетени от някакво бедствие, нещата изглеждат различно и тяхното им се струва най-тежко. Помагали сме на общини, които са засегнати от потопи, вследствие на обилни валежи, като Монтана, Етрополе, Димово, Борован, или засегнати от липса на вода, вследствие на големи аварии по захранващи водопроводи, както беше в общини Белово и Свищов, но за нас причината няма значение. Важното е, ако има с какво да се помогне, да се помогне бързо и качествено.