"Държавният резерв винаги е подготвен да реагира при извънредни ситуации" - Асен Асенов, временно изпълняващ длъжността председател на Агенцията, пред News24sofia.eu

Държавният резерв винаги е подготвен да реагира при извънредни ситуации. Това заяви временно изпълняващ длъжността председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов в интервю за информационна агенция News24sofia.eu.
 
- Подготвени сме за кризи, както от медицински характер, каквато беше COVID кризата, така и за природни бедствия, реагирали сме и при наводнения и засушавания. Във възможност сме за адекватен отговор, ако се случи криза от военен характер, не дай си Боже. За правилното съхранение и своевременното обновяване на стоките се грижат дългогодишни служители, натрупали и значителен опит в последните години при предоставянето на помощи за преодоляване на последствията от различни кризи.
- От няколко години ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” инвестира изключително много в реконструкцията и модернизацията на собствените си бази. Значителна част от тях вече са приведени във вид, който отговаря на най-високите европейски норми за съхранение както на горива, така и на зърно и медицински изделия. Смело можем да твърдим, че България е достатъчно подготвена да се справи с всякакви и различни по вид кризи, независимо от тяхната тежест и населението може да бъде спокойно, че има как и има кой да се погрижи за всички.
- Една от основните ни грижи е поддържането на материалите в срок на годност и качество, така че да са в готовност за предоставяне на населението във всеки един момент. Агенцията поддържа много широк спектър резерви с различни срокове и специфики на съхранение. За всяка една различна по вид група материали се грижат специалисти в съответните области, които следят за правилното съхранение и навременното обновяване на материалите. Честотата на обновяване на всяка една стока е различна, като зависи от съответния срок на годност на продукта. Стоките се реализират преди изтичане на този срок и с получените финансови средства се закупуват нови.
- Цялото интервю с в.и.д. председател на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" може да прочетете тук: