Конкурси

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обявява следните конкурси:

Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

11.04.2018

Главен експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт -Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Петролна база Първомай"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

23.03.2018

Главен експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Петролна база Първомай"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт - Специализирана администрация ; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" гр. София; Сектор "Складова база гр. Ботевград"

19.03.2018

Главен експерт - Специализирана администрация ; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" гр. София; Сектор "Складова база гр. Ботевград"

прочети повече...

Старши експерт-Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"; Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

19.03.2018

Старши експерт- Специализирана администрация; Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"; Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт- ТД "Държавен резерв" - Пловдив; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Административно - информационно обслужване и управление на човешките ресурси"

26.02.2018

Главен експерт - Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Административно - информационно обслужване и управление на човешките ресурси"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен юрисконсулт- Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

19.02.2018

Главен юрисконсулт- Специализирана администрация-Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Юрисконсулт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Финансово - правни дейности и управление на собствеността"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

31.01.2018

Юрисконсулт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Финансово - правни дейности и управление на собствеността"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...