Конкурси

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обявява следните конкурси:

Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Сектор „Контрол върху резервите и запасите“; отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

06.12.2018

Главен експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Сектор „Контрол върху резервите и запасите“; отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен;Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите";Сектор "Контрол върху резервите и запасите"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

06.12.2018

Главен експерт- Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен;Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите";Сектор "Контрол върху резервите и запасите"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник отдел "Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти" към ТД Бургас

29.11.2018

Началник отдел "Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти" осигурява контрол към качеството на горивата и методите за неговото определяне (стандарти за пробоотбиране, лабораторни анализи), разпределяне на дейностите и задачите отнасящи се до експлоатацията, технологията и съхранението на нефтопродуктите в данъчен склад към ТД ДР Бургас

прочети повече...

Главен експерт Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" ТД "Държавен резерв" - Варна

23.11.2018

Главен експерт Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" ТД "Държавен резерв" - Варна / Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите" / Сектор "Складови бази Шумен и Търговище" Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Старши счетоводител към звено: Специализирана администрация " Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" при Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна

23.11.2018

Старши счетоводител към звено: Специализирана администрация " Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" при Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна , отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване" -сектор "Финансово-правни дейности и административно обслужване"

прочети повече...

Началник на сектор-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен;Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Троян"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

21.11.2018

Началник на сектор- Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен;Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Троян"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник на сектор- Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Поликраище"

15.11.2018

Началник на сектор- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Поликраище"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Младши експерт - Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Силистра"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

05.11.2018

Младши експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Силистра"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен вътрешен одитор - Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

19.10.2018

Главен вътрешен одитор- Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Вътрешен одитор - Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

19.10.2018

Вътрешен одитор- Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Младши експерт-Централна техническа база - Соколово; Отдел "Управление, контрол и информационно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

09.10.2018

Младши експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Централна техническа база - Соколово; Отдел "Управление, контрол и информационно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт-сектор СБ Ботевград на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

09.10.2018

Главен експерт- сектор СБ Ботевград на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”; Специализирана администрация Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...