Обява за конкурс- Началник сектор В „Зърнобаза Морава“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ при Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Плевен при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Документи
Обявление началник сектор ЗБ Морава 27-04-2023 14:54:38 Изтеглете файл