Обява за конкурс- Младши експерт В сектор „Складова база Троян“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ при Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Плевен

Документи
Обявление младши експерт СБ Троян 25-04-2023 10:11:02 Изтеглете файл