Обява за конкурс- Главен експерт в сектор „Контролно измервателни прибори и автоматика“ към отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Бургас

Документи
Главен експерт в сектор „Контролно измервателни прибори и автоматика“ към отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” 23-08-2023 10:11:28 Изтеглете файл