Обява за конкурс- Младши експрет в сектор „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти“ към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

Документи
Обявление-Младши експрет в сектор „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти“ към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София 21-06-2023 09:31:26 Изтеглете файл