Обява за конкурс- Старши експерт в сектор „Петролна база Сливен“ при ТД ДР гр. Бургас към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при ДА „ДРВВЗ”

Документи
Обява за конкурс- Старши експерт в сектор „Петролна база Сливен“ при ТД ДР гр. Бургас към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при ДА „ДРВВЗ” 21-02-2023 11:15:00 Изтеглете файл