Обява за конкурс- Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“, към Териториална дирекция „Държавен резерв“гр. Варна

Документи
Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“, към Териториална дирекция „Държавен резерв“гр. Варна 20-06-2023 11:40:10 Изтеглете файл