Обява за конкурс- Главен експерт - сектор „Контролно измервателни прибори и автоматика“ към отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Бургас

Документи
Главен експерт ПБ Сливен към ТД Бургас 17-02-2023 15:12:08 Изтеглете файл