Обява за конкурс- Главен експерт В отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ при Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Плевен на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Документи
Главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ при Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Плевен на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. 04-09-2023 11:27:01 Изтеглете файл