Конкурси

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обявява следните конкурси:

Главен експерт - Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Отдел "Финансови дейности и правно обслужване"

06.04.2020

Главен експерт - Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Отдел "Финансови дейности и правно обслужване"

прочети повече...

Юрисконсулт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - София; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

06.04.2020

Юрисконсулт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - София; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Отдел "Управление на собствени бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси"

30.03.2020

Главен експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Отдел "Управление на собствени бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...