Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Финансова дейност и административно-правно обслужване” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас

22.10.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Финансова дейност и административно-правно обслужване” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите” при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

15.10.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху резервите и запасите” при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

04.10.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Държавен експерт в административно звено – отдел „Медицински резерв“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при ДА ДРВВЗ

27.09.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Държавен експерт в административно звено – отдел „Медицински резерв“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено – отдел „Медицински резерв“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при ДА ДРВВЗ

27.09.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено – отдел „Медицински резерв“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Правно–административно обслужване и управление на човешките ресурси“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“, при ТД Пловдив

17.09.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Правно–административно обслужване и управление на човешките ресурси“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“, при Териториална дирекция “Държавен резерв” Пловдив към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт - 2 бр. в отдел „Управление, контрол и информационно обслужване” в Централна техническа база с. Соколово при ДА ДРВВЗ

07.09.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - главен експерт 2 бр. в отдел „Управление, контрол и информационно обслужване” в Централна техническа база с. Соколово при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ при ДА ДРВВЗ

03.09.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Управление на собствеността“ към отдел ФДАПО при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

20.08.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Управление на собствеността“ към отдел ФДАПО при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Управление на собствеността“ към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при ДА ДРВВЗ

06.08.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Управление на собствеността“ към дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: Отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ при Териториална дирекция “Държавен резерв” Плевен

26.07.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: Отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ при Териториална дирекция “Държавен резерв” Плевен към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в Сектор ФПДАО към отдел ФДАПО при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

23.07.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в Сектор ФПДАО към отдел ФДАПО при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...