Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт: сектор „Контрол върху резервите и запасите” при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

11.04.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху резервите и запасите” при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване.”

01.04.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността : Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване.”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” на ТД „Държавен резерв” град Бургас при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

29.03.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – Директор на дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ при ДА ДРВВЗ

25.03.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – Директор на дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Складова база Троян“ в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

15.03.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Складова база Троян“ в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел в административно звено - отдел „Индустриални и хранителни запаси“ на Главна дирекция ДРВВЗЗ при ДА ДРВВЗ

05.03.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел в административно звено - отдел „Индустриални и хранителни запаси“ на Главна дирекция ДРВВЗЗ при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено -дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ при ДА ДРВВЗ

18.02.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено - дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. София при ДА ДРВВЗ

31.01.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. София при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Сектор „Контрол върху резервите и запасите“ към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

27.12.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Сектор „Контрол върху резервите и запасите“ към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ ТД Плевен

27.12.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, в сектор „Контрол върху резервите и запасите“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник отдел в отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” в ТД „ДР” град Бургас

17.12.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността- Началник отдел в отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” в Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас към Главна дирекция „Държавен резерв, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши счетоводител на Сектор ФПДАО към отдел ФДАПО при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

10.12.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши счетоводител на Сектор ФПДАО към отдел ФДАПО при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

прочети повече...