Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Медицински резерв“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“

08.09.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Медицински резерв“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“

прочети повече...