Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - СТАРШИ ЕКСПЕРТ в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

26.09.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - СТАРШИ ЕКСПЕРТ в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“ към отдел “Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”

09.09.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“ към отдел “Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Горива и масла” към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

09.09.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Горива и масла” към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник отдел в административно звено: отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

02.08.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник отдел в административно звено: отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в сектор СБ „Силистра“ към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

19.07.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в сектор СБ „Силистра“ към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел - в административно звено: „УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИТЕ БАЗИ И КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕЗЕРВИТЕ И ЗАПАСИТЕ“, ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“ – ГР. СОФИЯ

15.07.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел - в административно звено: „УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИТЕ БАЗИ И КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕЗЕРВИТЕ И ЗАПАСИТЕ“, ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“ – ГР. СОФИЯ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване” в административно звено: Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

11.07.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване” в административно звено: Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор на складова база Горни Дъбник, в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

08.07.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор на складова база Горни Дъбник, в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор СБ „Шумен и Търговище“ в отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

01.07.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор СБ „Шумен и Търговище“ в отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

01.07.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор сектор „Складова база Ботевград“ в отдел “Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”

01.07.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор сектор „Складова база Ботевград“ в отдел “Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в отдел “Финансови дейности и правно обслужване” - Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

24.06.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността- Старши експерт в отдел “Финансови дейности и правно обслужване” в Териториална дирекция „Държавен резерв” град София към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...