Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността -Главен експерт Сектор „Петролна база Сливен“ към отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” към ТД ДР гр. Бургас при ДА ДРВВЗ

09.09.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт Сектор „Петролна база Сливен“ към отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Бургас при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Ръководител на Звено за вътрешен одит при ДА ДРВВЗ

07.09.2022

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Ръководител на Звено за вътрешен одит при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Ръководител на звено за вътрешен одит при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

19.08.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Ръководител на Звено за вътрешен одит при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Младши експерт при отдел „ Финансови дейности, административно-правно обслужване и поддържане на складови бази”на ТД „Държавен резерв” – Велико Търново

18.07.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Младши експерт при отдел „ Финансови дейности, административно-правно обслужване и поддържане на складови бази”на ТД „Държавен резерв” – Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено: при отдел „Финансови дейности, административно-правно обслужване и поддържане на складови бази”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

01.07.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено: при отдел „Финансови дейности, административно-правно обслужване и поддържане на складови бази”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - началник на сектор „Петролна база Сливен“ в отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” на ТД „Държавен резерв” – Бургас

06.06.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - началник на сектор „Петролна база Сливен“ в отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” на ТД „Държавен резерв” – Бургас към Главна дирекция „Държавен резерв, военновременни и задължителни запаси” при „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху резервите и запасите“ - Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Пловдив

06.06.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху резервите и запасите“ към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ - Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Пловдив при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - началник на отдел „Медицински резерв“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

20.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - началник на отдел „Медицински резерв“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - главен експерт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

19.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - главен експерт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Старши счетоводител в отдел ФДАПОПСБ при ТД "Държавен резерв" гр.В.Търново

18.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Старши счетоводител в отдел ФДАПОПСБ при ТД "Държавен резерв" гр.В.Търново

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен юрисконсулт в сектор „Правно-нормативно обслужване““ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

16.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен юрисконсулт в сектор „Правно-нормативно обслужване“ на отдел „Правно-нормативно обслужване и европейска координация“ към дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - началник на сектор „Петролна база Сливен“ в ТД „Държавен резерв” – Бургас

16.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - началник на сектор „Петролна база Сливен“ в административно звено: отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” в ТД „Държавен резерв” – Бургас към Главна дирекция „Държавен резерв, военновременни и задължителни запаси” при „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...