Kандидати в конкурси

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен юрисконсулт в сектор „Правно-нормативно обслужване““ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

16.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен юрисконсулт в сектор „Правно-нормативно обслужване“ на отдел „Правно-нормативно обслужване и европейска координация“ към дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - началник на сектор „Петролна база Сливен“ в ТД „Държавен резерв” – Бургас

16.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - началник на сектор „Петролна база Сливен“ в административно звено: отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” в ТД „Държавен резерв” – Бургас към Главна дирекция „Държавен резерв, военновременни и задължителни запаси” при „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор КРЗ, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, към Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Варна

10.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор КРЗ, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, към Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Варна

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел „Медицински резерв“ в административно звено: към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“

10.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел „Медицински резерв“ в административно звено: към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността -Старши счетоводител в административно звено: при отдел „Финансови дейности, административно-правно обслужване и поддържане на складови бази”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

09.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши счетоводител в административно звено: при отдел „Финансови дейности, административно-правно обслужване и поддържане на складови бази”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността -Главен експерт в отдел УСБКРЗ, сектор КРЗ при териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Варна

03.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел УСБКРЗ, сектор КРЗ при териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Варна

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността -Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София.

03.05.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт сектор „Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ при ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”.

28.04.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в административно звено: сектор „Правно-нормативно обслужване“ на отдел „Правно-нормативно обслужване и европейска координация“ към дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“ към ТД „Държавен резерв“ – гр. Пловдив

15.02.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“ към ТД „Държавен резерв“ – гр. Пловдив

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“ - Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Пловдив

07.02.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“ - Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Пловдив

прочети повече...