Kандидати в конкурси

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас

17.01.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас към ГД ДРВВЗ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Младши експерт в сектор „Медицинска база Ловеч“ към отдел УСБКРЗ “при ТД „Държавен резерв” Плевен

12.01.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Младши експерт в сектор „Медицинска база Ловеч“ към отдел УСБКРЗ “при ТД „Държавен резерв” Плевен

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено: в сектор „Медицинска база Ловеч“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

05.01.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено: в сектор „Медицинска база Ловеч“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите” при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” при ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

23.12.2022

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите” при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” при Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите” при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” при ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

23.12.2022

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите” при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” при Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас

19.12.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

12.12.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху резервите и запасите”, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” в ТД „Държавен резерв” град Бургас към ГД ДРВВЗ

26.10.2022

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” в ТД „Държавен резерв” град Бургас към ГД ДРВВЗ при Държавна агенция „ Държавен резерв и военновременни запаси“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” към Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Варна

07.10.2022

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” към Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Варна при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...