Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ при ТД „Държавен резерв“ гр. Плевен,

21.09.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ при Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Плевен

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в в административно звенов сектор „Контролно измервателни прибори и автоматика“ към Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас

11.09.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” към Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас към Главна дирекция „Държавен резерв, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Младши експерт към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ гр. София на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София

24.07.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - - Младши експерт в сектор „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти“ към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ гр. София на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София

24.07.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Варна

17.07.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Варна при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

10.07.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Юрисконсулт в административно звено: отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт - сектор „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти“ в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ на Териториална дирекция гр. София

10.07.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено: сектор „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти“ в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към ТД „Държавен резерв“ гр. Варна

07.07.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху резервите и запасите“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Варна при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен юрисконсулт при отдел „ Финансови дейности административно-правно обслужване и поддържане на складови бази” -Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново

06.07.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен юрисконсулт при отдел „ Финансови дейности административно-правно обслужване и поддържане на складови бази” -Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в административно звено: отдел „Финансови дейности административно-правно обслужване и поддържане на складови бази” на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

26.06.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в административно звено: отдел „Финансови дейности административно-правно обслужване и поддържане на складови бази” на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Началник сектор на „Зърнобаза Морава“ към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ на ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

29.05.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Началник сектор на „Зърнобаза Морава“ към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ на ТД „Държавен резерв” гр. Плевен при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София.

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Младши експерт в сектор „Складова база Троян“ към отдел УСБКРЗ при ТД „Държавен резерв” гр. Плевен на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

22.05.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Младши експерт в сектор „Складова база Троян“ към отдел УСБКРЗ при ТД „Държавен резерв” гр. Плевен на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...