Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Медицински резерв“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“

08.09.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Медицински резерв“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“

прочети повече...

Крайно класиране за длъжността - Началник сектор в административно звено: сектор СБ Поликраище, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

26.08.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме крайно класиранеза длъжността - Началник сектор в административно звено: сектор СБ Поликраище, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор в административно звено: сектор СБ Поликраище, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

10.08.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор в административно звено: сектор СБ Поликраище, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Крайно класиране за длъжността -Началник сектор в административно звено: сектор СБ Козаревец, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

22.07.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме крайно класиране за длъжността - Началник сектор в административно звено: сектор СБ Козаревец, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Складова база Медицински резерв Белозем, сектор „Медицински резерв - Пловдив“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

20.07.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Складова база Медицински резерв Белозем в административно звено: сектор „Медицински резерв - Пловдив“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

прочети повече...

Крайно класиране за длъжността - Началник на отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. ВАРНА

17.07.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме крайно класиране за длъжността - Началник на отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. ВАРНА

прочети повече...

Крайно класиране за длъжността - Заместник-главен директор в административно звено: Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

17.07.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме Крайно класиране за длъжността - Заместник-главен директор в административно звено: Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Складова база Долна махала“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“А

13.07.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Складова база Долна махала“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. ВАРНА

09.07.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. ВАРНА

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността -Началник сектор в административно звено: сектор СБ Козаревец, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

06.07.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор в административно звено: сектор СБ Козаревец, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Заместник-главен директор в административно звено: Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

06.07.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Заместник-главен директор в административно звено: Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Крайно класиране кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ в ЦТБ- с. Соколово

03.07.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме крайно класиране за длъжносттаглавен експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ в ЦТБ- с. Соколово към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...