Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Юрисконсулт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София

20.05.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Юрисконсулт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Директор в административно звено: Териториална дирекция „Държавен резерв“ - гр. София

18.05.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Директор в административно звено: Териториална дирекция „Държавен резерв“ - гр. София

прочети повече...

Крайно класиране на кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

13.05.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме крайно класиране на кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Държавен вътрешен одитор в административно звено: "Звено за вътрешен одит" при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

11.05.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Държавен вътрешен одитор в административно звено: "Звено за вътрешен одит" при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...

СЪОБЩЕНИЕ за длъжността - Юрисконсулт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София

28.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ - На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Юрисконсулт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

24.04.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт- сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“, към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ при ДА ДРВВЗ гр. София

16.04.2020

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“, към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - СТАРШИ ЕКСПЕРТ в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

26.09.2019

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - СТАРШИ ЕКСПЕРТ в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

прочети повече...