Kандидати в конкурси

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Младши експерт в сектор „Складова база Троян“ към отдел УСБКРЗ при ТД „Държавен резерв” гр. Плевен на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

22.05.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Младши експерт в сектор „Складова база Троян“ към отдел УСБКРЗ при ТД „Държавен резерв” гр. Плевен на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор „Зърнобаза Морава“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

16.05.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор „Зърнобаза Морава“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено: в сектор „Складова база Троян“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

12.05.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено: в сектор „Складова база Троян“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Старши счетоводител при отдел „ Финансови дейности административно-правно обслужване и поддържане на складови бази” при Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново

05.05.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Старши счетоводител при отдел „ Финансови дейности административно-правно обслужване и поддържане на складови бази” при Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” на ТД „Държавен резерв” град Бургас

05.04.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” на ТД „Държавен резерв” град Бургас към ГД ДРВВЗ при Държавна агенция „ Държавен резерв и военновременни запаси“

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Началник отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” на ТД „Държавен резерв” – Бургас

03.04.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Началник отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” на ТД „Държавен резерв” – Бургас към Главна дирекция „Държавен резерв, военновременни и задължителни запаси” при „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши счетоводител в административно звено: отдел „Финансови дейности административно-правно обслужване и поддържане на складови бази” на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

03.04.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши счетоводител в административно звено: отдел „Финансови дейности административно-правно обслужване и поддържане на складови бази” на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор СБ Поликраище при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”

30.03.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор СБ Поликраище при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” - Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Варна .

24.03.2023

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Варна при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор СБ Поликраище, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

17.03.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор СБ Поликраище, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” на ТД „Държавен резерв” - Бургас

16.03.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” на ТД „Държавен резерв” - Бургас към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към ТД „Държавен резерв“ гр. Варна

13.03.2023

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху резервите и запасите“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Варна при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

прочети повече...