Кариери

Информация за минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика;
- изисквана минимална степен на завършено образование;
- допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите;
- минимален размер на основната заплата, определена за длъжността;
- брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност.
- начин за провеждане на конкурса.
- място и срок за подаване на документи.
- образци на документи.

Конкурсите за незаети длъжности се обявяват и на Административния регистър от сайта на Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА):

Конкурси за Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

English