Кариери

Информация за минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика;
- изисквана минимална степен на завършено образование;
- допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите;
- минимален размер на основната заплата, определена за длъжността;
- брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност.
- начин за провеждане на конкурса.
- място и срок за подаване на документи.
- образци на документи.

Конкурсите за незаети длъжности се обявяват и на сайта на Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт: 

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/729

 

English