Документи

Документи
Вътрешни правила - Електронни административни услуги 26-04-2022 15:30:03 Изтеглете файл
Списък на административни услуги, предоставяни от ДА ДРВВЗ 30-07-2021 10:16:00 Изтеглете файл
Анкетна карта 19-04-2021 14:45:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за организация на административното обслужване и приложения в ДА ДРВВЗ 19-04-2021 10:15:00 Изтеглете файл
Харта на клиента 31-07-2020 15:20:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за обработване на лични данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) 29-05-2018 14:52:05 Изтеглете файл