Годишни отчети

Документи
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) ЗА 2021 г. 18-01-2022 14:51:55 Изтеглете файл
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) ЗА 2020 г. 28-01-2021 09:48:56 Изтеглете файл
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) ЗА 2019г. 07-08-2019 15:46:44 Изтеглете файл
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) ЗА 2018г. 07-08-2018 15:45:49 Изтеглете файл
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) ЗА 2017 г. 07-08-2017 15:44:00 Изтеглете файл