Нормативи зa разходите за предоставяне на ДОИ и зa повторно използване на информация oт обществения сектор

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите с Наредба № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, приложена по-долу.

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

Размерът на таксите, събирани от държавни органи, се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.

Документи
НАРЕДБА № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация 28-08-2023 15:04:42 Изтеглете файл