Информация с изтекъл срок на защита като класифицирана информация

Съгласно чл. 34, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация, след изтичане на сроковете за защита на класифицираната информация, нивото на класификация се премахва и достъпът до тази информация се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.