Информация с изтекъл срок на защита като класифицирана информация

Съгласно чл. 34, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация, след изтичане на сроковете за защита на класифицираната информация, нивото на класификация се премахва и достъпът до тази информация се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Документи
Списък на документи с премахнати нива на класификация 05-12-2023 12:13:38 Изтеглете файл
Списък на документи с премахнати нива на класификация 25-09-2023 11:40:29 Изтеглете файл