Документи

Документи
Вътрешни правила и приложения за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация 26-04-2022 13:50:54 Изтеглете файл
НАРЕДБА № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация 18-03-2022 13:48:51 Изтеглете файл