Административни услуги

Документи
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2) 14-08-2020 15:33:49 Изтеглете файл
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) 14-08-2020 15:33:27 Изтеглете файл
2 Предоставяне на достъп до обществена информация 14-08-2020 15:31:49 Изтеглете файл
1281 Издаване на разрешение за поддържане на количества запаси за извънредни ситуации чрез замяна от вид във вид 14-08-2020 15:31:09 Изтеглете файл
1512 Регистрация на складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти 14-08-2020 15:30:47 Изтеглете файл
427 Заличаване регистрацията на складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти 14-08-2020 15:30:25 Изтеглете файл
1749 Промяна на данните, вписани в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти 14-08-2020 15:30:03 Изтеглете файл
1430 Издаване на дубликат на удостоверение за вписване на склад в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти 14-08-2020 15:29:40 Изтеглете файл
1750 Предоставяне на бланки на складови записи на съхранителите на запаси от нефт и нефтопродукти 14-08-2020 15:29:04 Изтеглете файл
1282 Издаване на разрешение на задължените лица за съхраняване на ЗИС в друга държава-членка на ЕС 14-08-2020 15:28:38 Изтеглете файл
595 Издаване на писмено съгласие на икономически оператор или ЦСУЗ на друга държава – членка на ЕС, изразила желание да съхранява запаси на територията на Република България 14-08-2020 15:25:49 Изтеглете файл