Архив

Прес съобщение във връзка с кризата за природен газ в страната и съхраняваните в агенциятазапаси от котелно гориво - мазут

08.01.2009

Във връзка с газовата криза от последните дни, отправяните запитвания и зачестилите публикации в медиите за ролята на държавния резерв, състоянието на резервите и запасите от горива и възможността от тяхното използване при създалата се ситуация, Държавна агенция „ Държавен резерв и военновременни запаси” дава следните разяснения:

прочети повече...

Българска делегация, начело със заместник-председателя на ДА „ДРВВЗ” Чавдар Христозов ще вземе участие в сесиите на управителните тела на Международния фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт (FUND’92)

23.06.2008

Българска делегация, начело със заместник-председателя на ДА „ДРВВЗ” Чавдар Христозов ще вземе участие в сесиите на управителните тела на Международния фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт (FUND’92)

прочети повече...

През първите три месеца на годината ДА „ДРВВЗ” е извършила 249 проверки във външни съхранители и в собствени складови бази

14.05.2008

През първото тримесечие на 2008 г. ДА „ДРВВЗ” е извършила: • 225 проверки на външни съхранители на държавни резерви и военновременни запаси; • 11 - в собствени складови бази; • 58 инвентаризации, от които 41 - във външни съхранители.

прочети повече...

Министерски съвет прие нови номенклатурни списъци на държавните резерви и кризисните запаси и нормативите за тях

25.04.2008

С Решение № 263/22.04.2008 на Министерският съвет бяха приети актуализираните номенклатурни списъци на държавните резерви, включително на кризисните запаси, нормативите за тях и разчет за необходимите финансови средства.

прочети повече...

Комисията за борба с корупцията оцени положително предприетите мерки от ръководството на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”за преодоляване на корупционните условия в агенцията

11.04.2008

Председателят на ДА „ДРВВЗ” Николай Боршуков представи пред парламентарната комисия за борба с корупцията информация за предприетите мерки и постигнатите резултати по преодоляване на факторите, формиращи корупционни условия и за превенция на корупцията в агенцията през периода юли 2007 г. – март 2008 г.

прочети повече...

България е изпълнила на 100% задълженията си за 2007 г. към Международния фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт

20.03.2008

България е сред страните-членки, които са изпълнили на 100% задълженията си за 2007 г. към Международния фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт (FUND’92).

прочети повече...

Определените нива от задължителни запаси от нефт и нефтопродукти за 2007 г. са достигнати от България

20.03.2008

България е достигнала определените нива от задължителни запази от нефт и нефтопродукти за 2007 г. Това стана ясно по време на редовното заседание на Работната група по доставките на нефтопродукти към Европейската комисия, което се проведе на 13 март 2008 г. в Брюксел.

прочети повече...