Информация за задължените лица за периода 01.07.2021г.-30.06.2022г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021г.-30.06.2022г.

Крайният срок за подаване на писмено искане за съхраняване на запаси за извънредни ситуации на територията на други държави - членки на Европейския съюз по реда на чл.18, ал. 4 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) е 10 юни 2021г.  с начална дата на разрешение от ДА ДРВВЗ - 01.07.2021г.

Всяко подадено писмено искане по реда на чл. 18, ал. 4 от ЗЗНН от 11 юни 2021 г. до 10 юли 2021 г.  ще се разглежда с начална дата на разрешение от ДА ДРВВЗ - 01.08.2021г.