Намерение на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за обновяване на държавен резерв от зърно през 2022 г.

  Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2022 г. има намерение да обнови 5682,257 т. хлебна пшеница (съгласно чл. 23 от Устройствения правилник).