Намерение на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси за обновяване на държавен резерв от зърно за 2020 г.

  Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси за 2020 г. има намерение да обнови 1052,097 т. царевица и 14457,312 т. зърно (съгласно чл. 23 от Устройствения правилник).