Интервю на Николай Боршуков във вестник "24 часа"

Николай Боршуков: Мазутът разпродаден? Спекулации - не сме магазин!
 
ТИХОМИР ТОНЧЕВ
 
Borshukov_23.01.2009

Николай Боршуков е роден през 1957 г. Завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски". През септември 2006 г. с решение на правителството е назначен за председател на агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". До ноември 2005 г. Боршуков е главен секретар на Министерството на младежта и спорта. Преди това е бил директор на обща администрация в резерва.

- Г-н Боршуков, по време на газовата криза се заговори, че мазутът от Държавния резерв е бил разпродаден. СДС дори поиска да се провери какви енергийни запаси има в него. Вярно ли е това?
- Не. Това са спекулации. Хората трябва да знаят, че Държавният резерв не е магазин или склад, в който са наредени стоки, и като закъсаме за нещо, просто го вземаме от рафта.
Резервът е от 3 сектора:
- държавни резерви, военновременни запаси и задължителни запаси от нефт и нефтопродукти. Два закона определят как да се съхраняват, обновяват, деблокират - единият е за държавния резерв и военновременните запаси и за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, т. е. различни видове горива без синьото.
Ние съхраняваме суровини, материали, храни, медикаменти, които се използват при криза, война, военно или извънредно положение.

- Но след като доставките на природен газ спряха, топлофикациите закъсаха за мазут. Не беше ли редно да деблокирате известни количества от резерва?
- Криза в доставките на мазут не е имало. Имаше криза за природен газ. Нито държавата, нито резервът са длъжни да имат запаси от него. Такъв ангажимент няма и "Булгаргаз".
Съгласно закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти сме длъжни да съхраняваме автомобилни и авиационни бензини, промишлено гориво (газьол), реактивни горива, дизелово гориво, мазут и газ пропан-бутан, който няма нищо общо с природния газ. Ангажимент да поддържат такива запаси имат и някои предприятия, каквито са енергийните дружества. В този закон точно е описано кога се освобождават тези запаси. Възможностите са 5 и нито една не включва намалени или спрени доставки на газ. Що се отнася до мазута, деблокирането на количества от него също става по определен ред.

- Кой трябва да разреши деблокирането на мазутот резерва - премиерът, някой министър?
- Ако има признаци, че доставките на нефт или мазут са затруднени, съм длъжен да уведомя двама министри - на икономиката и енергетиката и на извънредните ситуации. Те пък трябва да поискат Европейската комисия да свика консултации между страните членки и едва тогава според резултата да започнат действия за деблокиране на определени количества. Условието е 2 месеца да има 20% намаление на доставките в сравнение с предходната година.

- Това обаче е доста дълга процедура - хората могат да умрат от студ, докато Европейската комисия се събере, вземе решение и т.н.
- Тя се отнася само до задължителните запаси от нефт и нефтопродукти. Ако има спешна нужда от лекарства например, не е необходимо да чакаме разрешение от ЕК. Достатъчно е министърът на здравеопазването да се обърне към Държавния резерв и ще ги получи. Но не като подарък. В определен срок трябва да ги върне обратно в резерва, защото утре пак може да потрябват. Такива искания могат да отправят кметове, областни управители. Отказът или одобрението се дават от Министерския съвет. За частни фирми подобна привилегия не е предвидена в закона.

- Имаше ли такива искания към вас по време на газовата криза?
- От централната и местната власт не е имало.

- А от частни фирми?
- Да. Някои топлофикации поискаха разрешение да използват запасите от мазут на Държавния резерв, които се намират при тях. Няма как да стане и вече обясних защо. Тук искам да отбележа нещо, което е много по-важно, но никой не коментира. По наши данни някои енергийни дружества не са имали възможност да обновят съхранявания при тях мазут. Според европейските еконорми от 1 януари 2007 г. мазутът с над 3% сяра е забранен. А от 1 януари 2012 г. ще може да     се съхранява и използва само мазут с до 1% сяра.
При това мазутът с до 3% сяра може да се изгаря само в рамките на 10 дни. За по-дълъг период изискването е сярата да бъде до 1%. В противен случай глобите ще бъдат много солени. И не е лошо тези дружества да помислят по въпроса отсега.

- Казахте, че резервът не е магазин, но търгувате усилено. Доколко са прозрачни сделките?
- Държавният резерв има право да продава само два вида стоки - ненужни или наднормативни и такива, които подлежат на обновяване. Те се освобождават от МС, а сделките се извършват само по Закона за обществените поръчки чрез стоковите борси и тържища. Търговията там е публична, няма скрито-покрито. Абсолютно по същия ред купуваме стоки за обновяване.