Определените нива от задължителни запаси от нефт и нефтопродукти за 2007 г. са достигнати от България

България е достигнала определените нива от задължителни запази от нефт и нефтопродукти за 2007 г. Това стана ясно по време на редовното заседание на Работната група по доставките на нефтопродукти към Европейската комисия, което се проведе на 13 март 2008 г. в Брюксел. На него представителите на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” докладваха актуалната информация за достигнатите нива на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти. На заседанието към България не са отправени въпроси и забележки. Нивата на задължителните запаси, които следва да бъдат създадени, са регламентирани съгласно Договора за присъединяване на Р България към ЕС и са в съответствие със Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН).
Сред другите разгледани теми по време на заседанието на Работната група бяха въпроси, свързани с предстоящо преразглеждане на законодателството на ЕК по отношение на Енергетиката, преглед на Стратегическия енергиен пакет, пакет за действия по климата, както и въвеждане на системата за предоставяне на онлайн информация за достигнатите нива на задължителни запаси (EMOS).