Нефт и нефтопродукти

Подзаконови нормативни и вътрешни устройствени актове

Документи
Приложение № 5 - Констативен протокол 15-04-2015 09:05:00 Изтеглете файл
Приложение № 6 - АУАН 15-04-2015 09:05:00 Изтеглете файл
Приложение № 4 - Протокол запечатване 15-04-2015 09:06:00 Изтеглете файл
Приложение № 2 - Протокол опис 15-04-2015 09:07:00 Изтеглете файл
Приложение № 3 - Протокол изземване 15-04-2015 09:07:00 Изтеглете файл
НАРЕДБА № 1 от 28.07.2014 г. ЗА ПРОВЕРКИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ” ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ 15-04-2015 09:08:00 Изтеглете файл
Приложение № 1 - График за контролната дейност 15-04-2015 09:08:00 Изтеглете файл