Текущи нива на запасите от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН