Определени нива на запаси за извънредни ситуации - 2019 г.

 

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс за издадени Разпореждания на Заместник-председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за определените нива на запаси за извънредни ситуации на задължените за периода 30.04.2019 г. – 30.04.2020 г. лица: „АСТРАЛ2017” ЕООД, „ДИНАМИК2017” ЕООД, „МАКРО ПРОТЕКТ” EООД и „ПРОАКТИВ МИШЪН” ЕООД.

 

Документи
Определени нива на запаси за извънредни ситуации - 2019 г. 22-04-2019 10:00:00 Изтеглете файл