Определени нива на запаси за извънредни ситуации - 2011 г.

Съобщения за издадени разпореждания от заместник председателя на ДА Държавен резерв и военновременни запаси за определени нива на задължителните запаси на дружествата: Дир Ойл ЕООД, Индекс Системс ЕООД,Инсаит Ин ЕООД, Радотранс 2009 ЕООД

Документи
Нива на запаси 28-04-2011 11:22:00 Изтеглете файл