Определени нива на запаси за извънредни ситуации - 2013 г.

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс за издадени Разпореждания на Заместник-Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за определените нива на запаси за извънредни ситуации на дружествата  „АДЛ ДИЗАЙН” ЕООД, „АЛЕКС КЪМПАНИ 2011” ЕООД, „БEСТ ОЙЛ” ЕООД, „БУЛТРАСТ” ЕООД, „ВОЙНОВ-ИМ” ЕООД, „ГЕОБОР-М” EООД, „ГРАПАС ТРЕЙД” ЕООД, „ДАНИ-1” ЕООД, „ДЕРИН” ЕООД, „ДИЙМ КОНСУЛТ” ЕООД, „ДИМЕТРА 2012” ЕООД, „ КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ” ЕООД, „КЪЛВАЧА ГАЗ” АД – в несъстоятелност, „МАРК 2011” ЕООД, „МОБИЛ ПОЙНТ” ЕООД, „НЕКСТ АТВ” ЕООД, „НЕТ АРТ ПРОГРАМ” ЕООД, „РАЯН ГАЗ”ЕООД, „СИЛВЪР ГАЗ” ЕООД, „СОФ ЕКСПРЕС” ЕООД и „СОФОЙЛ ТРЕЙД” ЕООД

Документи
Нива на запаси 25-04-2013 11:12:00 Изтеглете файл