Определени нива на запаси за извънредни ситуации - 2018 г.

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс за издадени Разпореждания на Заместник-председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за определените нива на запаси за извънредни ситуации на задължените лица: „ГЛОБАЛ ПЕТРОЛИУМ СЪРВИС“ ЕООД и „МАКРО ПРОТЕКТ” EООД.

Документи
Определени нива на запаси за извънредни ситуации - 2018 г. 24-04-2018 17:00:00 Изтеглете файл