Определени нива на запаси за извънредни ситуации - 2017 г.

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс за издадени Разпореждания на Заместник-председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за определените нива на запаси за извънредни ситуации на дружествата „АЛЕК 2006“ ЕООД, „ГЛОБАЛ ПЕТРОЛИУМ СЪРВИС“ ЕООД, „ДАНИ ОЙЛ 2015“ ЕООД, „ЕЙНДЖЪЛ ПИМ“ ЕООД, „ПЛАТИНУМ ИНВЕСТ БГ” ЕООД и „РТС-БГ 1” ЕООД.

Документи
Определени нива на запаси за извънредни ситуации - 2017 г. 20-04-2017 14:00:00 Изтеглете файл