Определени нива на запаси за извънредни ситуации - 2015 г.

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс за издадено Разпореждане на Заместник-председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за определените нива на запаси за извънредни ситуации на задълженото лице „ЕКТОС 2014” ЕООД

Документи
Определени нива на запаси 04-06-2015 17:00:00 Изтеглете файл