Определени нива на запаси за извънредни ситуации - 2009 г.

Съобщения за издадени разпореждания от зам. председателя на ДА Държавен резерв и военновременни запаси за определени нива на задължителните запаси на дружествата: Аби Трейдинг ЕООД, Лориен Ойл ЕООД, Мексойл ЕООД, Никси РООД ЕООД, Рилто 2007 ЕООД, Стемпел Ойл ЕООД, Тера Консулт 2007 ЕООД и Фри Стайл Аутомобил ЕООД

Документи
Нива на запаси 29-04-2009 11:22:00 Няма файл