Определени нива на запаси за извънредни ситуации - 2008 г.

Съобщения за издадени разпореждания от заместник председателя на ДА "Държавен резерв и военневременни запаси" за определени нива на задължителните запаси на дружествата : "ХРД"ЕООД, "РУЛЕКС"ЕООД, МЕКСОЙЛ"ЕООД, "СТРОЙ ЕКСПОРТ" ЕООД, "ТРИМЕКС КОНСУЛТ" ЕООД, "ЕЛЕКТРО ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД и "ЕВРОБУЛ 2002" ООД.

Документи
Нива на запаси 24-04-2008 11:22:00 Изтеглете файл