Образци на документи

Документи
Справка – декларация по чл. 4, ал. 2 от ЗЗНН (Заповед №РД-10-175 от 17.06.2020 г.) 17-06-2020 11:03:45 Изтеглете файл
Справка – декларация по чл. 4, ал. 1 от ЗЗНН (Заповед №РД-10-175 от 17.06.2020 г.) 17-06-2020 11:00:34 Изтеглете файл
Уведомление за влагане на запаси за извънредни ситуации и целеви запаси по чл. 36, ал. 2 от ЗЗНН (Заповед № РД 10-107/02.04.2013 г.) 13-01-2015 12:24:00 Изтеглете файл
Уведомление за изтегляне на запаси за извънредни ситуации и целеви запаси по чл. 36, ал. 2 от ЗЗНН (Заповед № РД 10-107/02.04.2013 г.) 13-01-2015 12:23:00 Изтеглете файл