Информация за предотвратяване на големи аварии с опасни вещeства

Информация съгласно чл. 20 от Наредба за  предотвратяване на големи аварии с опасни вещeства и за ограничаване на последствията от тях

Документи
Информация съгласно чл. 20 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях 13-11-2019 14:00:00 Изтеглете файл