Документи за регистрация на склад по чл.38 от ЗЗНН, за заличаване и при промяна на данните, вписани в регистъра на складовете

Документи
Банкова сметка 29-07-2014 15:05:00 Изтеглете файл
Образец на искане за заличаване регистрацията на склад по реда на чл.9, ал.1 и ал.3 от ЗЗНН 29-07-2014 15:02:00 Изтеглете файл
Образци на документи във връзка с регистрация на резервоари по реда на чл.38 от ЗЗНН 29-07-2014 14:59:00 Изтеглете файл
Общи изисквания, на които трябва да отговарят складовете за съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти 29-07-2014 14:58:00 Изтеглете файл
Образец на искане за промяна на данните,вписани в регистър на складовете по реда на чл.9, ал.1 и чл.39,ал.3 от ЗЗНН 04-09-2013 15:03:00 Изтеглете файл