Съдови вместимости за поддържане количества запаси от нефт и нефтопродукти

Документи
Съдови вместимости за поддържане количества запаси от нефт и нефтопродукти 30-06-2020 09:54:12 Няма файл
На основание чл. 7, ал. 4, буква „б” от Директива на Съвета 2009/119/ЕО и чл. 7, ал. 1, т. 13 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на централна структура за управление на запасите на Република България, с настоящото обявява, че към момента не разполага със свободни съдови вместимости, в които да поддържа количества запаси от нефт и нефтопродукти на заинтересовани централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз
Съдови вместимости за поддържане количества запаси от нефт и нефтопродукти 23-12-2019 09:00:00 Няма файл
На основание чл. 7, ал. 4, буква „б” от Директива на Съвета 2009/119/ЕО и чл. 7, ал. 1, т. 13 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на централна структура за управление на запасите на Република България, с настоящото обявява, че към момента не разполага със свободни съдови вместимости, в които да поддържа количества запаси от нефт и нефтопродукти на заинтересовани централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз
Съдови вместимости за поддържане количества запаси от нефт и нефтопродукти 28-06-2019 10:44:32 Няма файл
На основание чл. 7, ал. 4, буква „б” от Директива на Съвета 2009/119/ЕО и чл. 7, ал. 1, т. 13 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на централна структура за управление на запасите на Република България, с настоящото обявява, че към момента не разполага със свободни съдови вместимости, в които да поддържа количества запаси от нефт и нефтопродукти на заинтересовани централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз
Съдови вместимости за поддържане количества запаси от нефт и нефтопродукти 20-12-2018 10:02:31 Няма файл
На основание чл. 7, ал. 4, буква „б” от Директива на Съвета 2009/119/ЕО и чл. 7, ал. 1, т. 13 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на централна структура за управление на запасите на Република България, с настоящото обявява, че към момента не разполага със свободни съдови вместимости, в които да поддържа количества запаси от нефт и нефтопродукти на заинтересовани централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз
Съдови вместимости за поддържане количества запаси от нефт и нефтопродукти. 29-06-2018 10:33:17 Няма файл
На основание чл. 7, ал. 4, буква „б” от Директива на Съвета 2009/119/ЕО и чл. 7, ал. 1, т. 13 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на централна структура за управление на запасите на Република България, с настоящото обявява, че към момента не разполага със свободни съдови вместимости, в които да поддържа количества запаси от нефт и нефтопродукти на заинтересовани централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз
Съдови вместимости за поддържане количества запаси от нефт и нефтопродукти. 29-12-2017 14:30:00 Няма файл
На основание чл. 7, ал. 4, буква „б” от Директива на Съвета 2009/119/ЕО и чл. 7, ал. 1, т. 13 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на централна структура за управление на запасите на Република България, с настоящото обявява, че към момента не разполага със свободни съдови вместимости, в които да поддържа количества запаси от нефт и нефтопродукти на заинтересовани централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз
Съдови вместимости за поддържане количества запаси от нефт и нефтопродукти. 30-06-2017 15:11:29 Няма файл
На основание чл. 7, ал. 4, буква „б” от Директива на Съвета 2009/119/ЕО и чл. 7, ал. 1, т. 13 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на централна структура за управление на запасите на Република България, с настоящото обявява, че към момента не разполага със свободни съдови вместимости, в които да поддържа количества запаси от нефт и нефтопродукти на заинтересовани централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз