Информация и образци на документи по ЗЗНН

Документи
План за намеса при извънредни ситуации 01-03-2022 13:53:05 Изтеглете файл
Регламент (ЕС) 2017/2010 на Комисията от 9 ноември 2017 година 01-06-2021 11:49:07 Изтеглете файл
Регламент (ЕО) 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор 01-06-2021 11:47:29 Изтеглете файл
Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 година за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти 01-06-2021 11:40:33 Изтеглете файл
Методика за определяне на нивата на запасите за извънредни ситуации от нефтопродукти и нивата на целевите запаси от нефтопродукти по чл. 2 от ЗЗНН въз основа на потреблението на територията на страната, в равностойност на нефт 04-08-2020 15:47:00 Изтеглете файл
Методика за определяне на нивата на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН въз основа на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания на територията на страната на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и на тежките горива, в равностойност на нефт 04-08-2020 15:41:00 Изтеглете файл
Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на комисията от 19 октомври 2018 година 21-01-2019 17:15:36 Изтеглете файл
Директива на съвета 2006/67/ЕО от 24 юли 2006 година 25-07-2014 12:47:00 Изтеглете файл