Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи (телефонна централа Siemens, ведно с 99 (деветдесет и девет) броя телефонни апарати) - частна държавна собственост, стопанисвани от ДА ДРВВЗ 06-07-2020 10:24:18 Изтеглете файл
Прекратяване на конкурс за избор на съхранител на рафинирано слънчогледово масло 01-07-2020 15:30:00 Изтеглете файл
Прекратяване на конкурс с тайно наддаване за избор на външен съхранител на бяло саламурено сирене от краве мляко 28-05-2020 16:02:44 Изтеглете файл
Продажба на движими вещи ТД Пловдив 28-02-2020 10:19:51 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, стопанисвани от ДА ДРВВЗ чрез ТД ДР В. Търново 30-01-2020 17:00:00 Изтеглете файл
Трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР Плевен 30-12-2019 10:11:03 Изтеглете файл
Продажба на движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ чрез ТД ДР София 13-12-2019 11:00:24 Изтеглете файл
Продажба на движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ гр. София чрез ТД ДР гр. Варна 06-12-2019 10:05:40 Изтеглете файл