Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост 21-01-2022 11:18:00 Изтеглете файл
Конкурс за избор на съхранител по ЗДРВВЗ на хлебна пшеница 13-12-2021 13:30:00 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, стопанисвани от ДА ДРВВЗ чрез ТД “Държавен резерв“ гр. Велико Търново 26-10-2021 09:44:00 Изтеглете файл
Прекратяване на тръжната процедура, открита със Заповед № РД-10-214/14.09.2021г., на Председателя на ДА ДРВВЗ за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР гр. Велико Търново 27-09-2021 11:29:43 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване ТД ДР Велико Търново 17-09-2021 11:18:21 Изтеглете файл
Конкурс за избор на съхранител по ЗДРВВЗ на бяло саламурено сирене от краве мляко за ВВЗ 16-09-2021 16:51:00 Изтеглете файл
Tърг с явно наддаване движими вещи - Велико Търново 20-08-2021 11:59:00 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на черни и цветни метали – скрап и бракувани автомобили 06-07-2021 11:52:00 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост стопанисвани от ДА ДРВВЗ чрез Териториална дирекция “Държавен резерв“ гр. София 14-06-2021 14:18:00 Изтеглете файл
Прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост представляващи отпадъци от черни и цветни метали – скрап и бракувани автомобили за скрап стопанисвани от ДА ДРВВЗ 27-05-2021 16:58:19 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост представляващи отпадъци от черни и цветни метали – скрап и бракувани автомобили за скрап стопанисвани от ДА ДРВВЗ 25-05-2021 10:11:45 Изтеглете файл
Конкурс за избор на съхранител по ЗДРВВЗ на кашкавал от краве мляко 08-04-2021 14:32:00 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи (представляващи отпадъци от черни и цветни метали и бракувани автомобили за скрап), провеждани от централно управление на ДА ДРВВЗ. 06-04-2021 10:57:25 Изтеглете файл
Обява за свободно ведомствено жилище за настаняване на служителите на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 17-03-2021 15:34:47 Изтеглете файл
Конкурс за избор на съхранител по ЗДРВВЗ на бяло саламурено сирене от краве мляко 28-01-2021 12:03:17 Изтеглете файл