Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Трети търг движими вещи ТД ДР София, СБ Антон 21-01-2021 10:01:53 Изтеглете файл
Продажба излишни и негодни движими вещи чрез ТД ДР София 12-01-2021 14:06:37 Изтеглете файл
Тръжен протокол ТД ДР Велико Търново - Козаревец 22-12-2020 16:52:59 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване СБ Антон, ТД ДР София 18-12-2020 14:12:00 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване ТД Велико Търново 09-12-2020 09:06:19 Изтеглете файл
Повторен търг с тайно наддаване СБ Самоков, ТД ДР гр. София 03-12-2020 09:32:47 Изтеглете файл
Продажба на телефонна централа 02-12-2020 09:44:47 Изтеглете файл
Трети търг за продажба на движими вещи ТД ДР Велико Търново 14-10-2020 10:02:31 Изтеглете файл