Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ в с. Пещерна 2022 27-06-2022 15:07:08 Изтеглете файл
Повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ в с. Дебово 2022 27-06-2022 15:05:46 Изтеглете файл
Повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ в гр. Летница 2022 27-06-2022 15:03:56 Изтеглете файл
Tърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - дървесина 08-06-2022 14:11:00 Изтеглете файл
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ в гр. Пещера 2022 13-05-2022 17:10:08 Изтеглете файл
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ в гр. Карлово 2022 13-05-2022 17:08:46 Изтеглете файл
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ в гр. Казанлък 2022. 13-05-2022 17:06:44 Изтеглете файл
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ в гр. Летница 2022 05-05-2022 11:12:52 Изтеглете файл
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ в с. Пещерна 2022 05-05-2022 11:10:46 Изтеглете файл
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ Разлог 2022 05-05-2022 11:08:35 Изтеглете файл
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ в гр. Берковица 21-04-2022 10:22:16 Изтеглете файл
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ в гр. Враца 21-04-2022 10:20:27 Изтеглете файл
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на СБ в с. Дебово 15-04-2022 14:00:39 Изтеглете файл
Обява за свободно ведомствено жилище за настаняване на служителите на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 30-03-2022 11:55:40 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост 21-01-2022 11:18:00 Изтеглете файл
Конкурс за избор на съхранител по ЗДРВВЗ на хлебна пшеница 13-12-2021 13:30:00 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, стопанисвани от ДА ДРВВЗ чрез ТД “Държавен резерв“ гр. Велико Търново 26-10-2021 09:44:00 Изтеглете файл
Прекратяване на тръжната процедура, открита със Заповед № РД-10-214/14.09.2021г., на Председателя на ДА ДРВВЗ за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР гр. Велико Търново 27-09-2021 11:29:43 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване ТД ДР Велико Търново 17-09-2021 11:18:21 Изтеглете файл
Конкурс за избор на съхранител по ЗДРВВЗ на бяло саламурено сирене от краве мляко за ВВЗ 16-09-2021 16:51:00 Изтеглете файл
Tърг с явно наддаване движими вещи - Велико Търново 20-08-2021 11:59:00 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на черни и цветни метали – скрап и бракувани автомобили 06-07-2021 11:52:00 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост стопанисвани от ДА ДРВВЗ чрез Териториална дирекция “Държавен резерв“ гр. София 14-06-2021 14:18:00 Изтеглете файл
Прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост представляващи отпадъци от черни и цветни метали – скрап и бракувани автомобили за скрап стопанисвани от ДА ДРВВЗ 27-05-2021 16:58:19 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост представляващи отпадъци от черни и цветни метали – скрап и бракувани автомобили за скрап стопанисвани от ДА ДРВВЗ 25-05-2021 10:11:45 Изтеглете файл
Конкурс за избор на съхранител по ЗДРВВЗ на кашкавал от краве мляко 08-04-2021 14:32:00 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи (представляващи отпадъци от черни и цветни метали и бракувани автомобили за скрап), провеждани от централно управление на ДА ДРВВЗ. 06-04-2021 10:57:25 Изтеглете файл
Обява за свободно ведомствено жилище за настаняване на служителите на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 17-03-2021 15:34:47 Изтеглете файл
Конкурс за избор на съхранител по ЗДРВВЗ на бяло саламурено сирене от краве мляко 28-01-2021 12:03:17 Изтеглете файл