Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Конкурс за избор на съхранител по ЗДРВВЗ на кашкавал от краве мляко 08-04-2021 14:32:00 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи (представляващи отпадъци от черни и цветни метали и бракувани автомобили за скрап), провеждани от централно управление на ДА ДРВВЗ. 06-04-2021 10:57:25 Изтеглете файл
Обява за свободно ведомствено жилище за настаняване на служителите на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 17-03-2021 15:34:47 Изтеглете файл
Конкурс за избор на съхранител по ЗДРВВЗ на бяло саламурено сирене от краве мляко 28-01-2021 12:03:17 Изтеглете файл
Трети търг движими вещи ТД ДР София, СБ Антон 21-01-2021 10:01:53 Изтеглете файл
Продажба излишни и негодни движими вещи чрез ТД ДР София 12-01-2021 14:06:37 Изтеглете файл